lördag 8 april 2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaired Experience – Design and Ethnographic Design Methods
– ett symposium om design, forskning, människor och möbler

”Den 15 maj gästas HDK av Galen Cranz, professor i arkitektur vid Berkeley universitet i Kalifornien. Hon undervisar i sociala och kulturella synsätt på arkitektur och stadsplanering. Hennes tidiga forskning handlar om kroppsmedveten design – kroppens förhållande till möbler. Hon ifrågasätter bland annat behovet av ryggstöd och menar att ingen stol han passa alla människor. 2016 släppte Galen Cranz boken Ethnography for Designers där hon framhäver etnografi som forskningsmetod. Boken är en guide i relationen mellan sociala och kulturella faktorer, som användarens kunskap och erfarenheter, och d...e forskningsmetoder som arkitekter och designers kan använda sig av.

Paneldeltagare: Torsten Hild, Pamela Lindgren, Staffan Holm. Mer om paneldeltagarna nedan. Fler deltagare kan tillkomma. Moderator: Henric Benesch, lektor i design vid HDK och biträdande enhetschef för designforskning. Anmälan: Fika erbjuds i pausen. Föranmäl gärna så vi vet hur många bullar som skall bakas: vast@svenskform.se  Arrangörer: HDK och Svensk Form Väst

Torsten Hild, professor i möbeldesign på HDK vid Steneby, inredningsarkitekt och arbetar med offentlig miljö som bibliotek och kulturella verksamheter, utställningar, vård, tillgänglighet och hållbarhet.  Torsten om sittande: ”Sittandet berättar inte bara om vårt behov av vila och koncentration. Det är också en episk historia om upphöjdhet, intelligens, kultur, välstånd och framåtskridande.”

Pamela Lindgren, doktorand på Chalmers i Design & Human Factors, HDK alumn, yrkesverksam som produkt- och industridesigner samt konsult. Hennes forskning syftar till ökad kunskap om användares upplevelse av produkter samt användaracceptans och adoption utifrån estetiska, emotionella värden och funktionella behov och krav. Forskningen handlar också om olika användargruppers möjligheter till delaktighet och inflytande. Pamela om sittande: Det ofrivilliga sittandet, det ”aktiva” respektive det ”passiva” sittandet i relation till sociala koder. Individen och artefakten, samspel, identitet, interaktion.

Staffan Holm, HDK alumn och möbeldesigner som arbetar med innovativa form-, material- och teknikprocesser för att skapa morgondagens möbler. Inte minst stolar!"
 
 
 
 

tisdag 15 november 2016

Tack GP och journalist Ingemo Orstadius för bra intervju. Tack även fotograf Nicklas Elmrin!

onsdag 26 oktober 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jag är ödmjuk och ärad över denna utmärkelse, tack! Pamela Lindgren
 
Pamela Lindgren har utsetts till 2016 års hedersmedlem i Livet som Gåva. Beslutet fattades av Livet som Gåvas VU efter att alla nomineringar hade sammanställts. Pamela Lindgren är designer och doktorand vid Chalmers. Hon har under en 10-årsperiod djupt engagerat sig för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader utan att själv ha ett egenintresse i frågan.

Hon har designat silversmycken och glasföremål i form av alla de organ som är möjliga att transplantera. Pamela Lindgren har initierat olika aktiviteter i syfte att främja organdonation, senast vid Kulturkalaset i Göteborg under augusti i år. Forskning ligger Pamela varmt om hjärtat och överskottet av försäljningen från RECYCLE ME doneras kontinuerligt till Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (www.gelinfonden.org) för transplantationsforskning.

Hennes projekt RECYCLE ME är känt inte enbart i Sverige utan även i andra länder. För närvarande har Pamela RECYCLE ME inlett ett kulturutbyte med en grupp intresserade i Sydafrika.

Motiveringen för hedersutmärkelsen 2016 är:

”Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader.”

Hedersutmärkelsen utdelas i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond och utdelningen till Pamela Lindgren skedde i samband med Gelinsymposiet den 7 oktober i Göteborg. Diplomet och en glasbåt formgiven av Bertil Valien överlämnades av Håkan Gäbel som fick den första utmärkelsen 2003.

Se mer om RECYCLE ME på http://recycleme.life

För Livet som Gåva

Håkan Hedman

Ordförande i Livet som Gåva

Box 1386

172 27  SUNDBYBERG

tisdag 28 juni 2016
Tack Vinnova och Promobilia för finansiellt stöd med möjlighet till följdinvesteringar!

Projektledare Pamela Lindgren Industridesigner MFA. 

Medverkade parter har varit IMIT, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Göteborgs Stad, Förebyggande och Hälsofrämjande arbete för äldreomsorg och hemsjukvård, SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Göteborgs Stad, Ordinärt boende och Förebyggande enheten, Askim-Frölunda-Högsbo. Göteborgs Stad, Hemsjukvård och Rehabilitering, Askim-Frölunda-Högsbo.Parter har medverkat med representanter för målgrupperna personer med rörelse- och funktionsvariationer och medhjälpare som anhöriga, hem- och sjukvårdsmedarbetare. Också privatpersoner med rörelse och funktionsvariationer har medverkat.


Movetto- Home Assistance

The aim was to develop an attractive, functional personal transport for easy use on short distances indoors, easily manoeuvrable by the user alone. The goal was to produce a prototype suitable for further investment.  The aim and goal have been fulfilled. A user-centred development process was applied, giving attention to the interplay between person and technology. The prototype thus produced is suitable for further investment with the aim of continued development into a commercial product.  
The main result is a Beta prototype in a concept suitable for further investment. The Beta prototype has the potential of meeting the various functional needs and demands of a broad target group. The Beta prototype is a concept that can be developed in a number of variations adapted to individual considerations.
The development process (concept, functional tests, analysis and evaluation of prototypes including components and construction) has been completed according to plan.  This includes: studies of users and identification of needs including identification of demands and evaluation; the transmutation of user needs and statistical analyses into technical analyses with function and demand specifications; and the technical concept analysis of prototypes by functional tests and risk analyses.

lördag 14 maj 2016

HOPE
You can never hold back spring.
Photo and design Pamela Lindgren 2016 ©. 
Silver drops in Sterling Silver. Handmade in Sweden.
Finally a few in the shop!

torsdag 21 april 2016
Thank you Expressen for this nice article! Top Photo: Thomas Holm Photography. All rights reserved © 2016. Benita Bünger ballet dancer. BRAVE HEART design Pamela Lindgren. All rights reserved © 2016.